20

май

2009

Списък на одобрените проекти по схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти“

На 20 май 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува списък на одобрените за финансиране проекти по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения е 10 (при 35 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 22 524 764,39 лeва (при бюджет 47 917 835 лв.).

Списък на одобрените проекти може да изтеглите оттук.