28

май

2009

Списък на одобрените проекти по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения е 175 (при 950 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 274 095,17 лв. (при бюджет 97 791 500 лв.).
 

Списък на 175-те проектни предложения, одобрени за финансиране, може да изтеглите оттук.

Резервен списък на 255 броя проектни предложения, без осигурено финансиране, може да изтеглите оттук.