Списък на одобрените проекти по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения е 175 (при 950 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 274 095,17 лв. (при бюджет 97 791 500 лв.).
 

Списък на 175-те проектни предложения, одобрени за финансиране, може да изтеглите оттук.

Резервен списък на 255 броя проектни предложения, без осигурено финансиране, може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни