Списък на одобрените проекти по схема Технологична модернизация в големи предприятия

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения по схемата е 39 (при 154 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 304 725,85 лв. (при бюджет 97 791 500 лв.)
 

Списък на 39-те проектни предложения, одобрени за финансиране, както и резервния списък на 46 броя проектни предложения без осигурено финансиране, може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни