Списък на одобрените проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”

На 12 май 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма  „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” публикува списък на одобрените за финансиране проекти по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.
 

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения е 201 (при 342 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 6 509 647 лв. (при бюджет 29 337 450 лв.)

Списък на одобрените проекти може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни