22

август

2008

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”

Публикуван е списъка на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти” по ОП „Конкурентоспособност“. От 291 подадени проектни предложения, 180 ще получат финансиране.

Схема „Покриване на международно признати стандарти” беше отворена за кандидатстване в периода октомври 2007 – януари 2008. Организациите, които не успяха да подадат проектни предложения тогава, могат да го направят от средата на следващия месец, когато схемата ще бъде отворена за втори път.