Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”.

Списъкът включва 273 от общо 879 проекта, подадени по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Още 600 проекта остават в надпреварата за едва 19.5 милиона лева.

Следващата възможност за финансиране разработката на иновации ще бъде актуална в началото на следващата година, но този път за фирми с поне 3 приключени финансови години. Те ще могат да кандидатстват по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Списъка кандидатите, които отпадат на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, може да изтеглите от тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни