Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

Списъкът включва 86 от близо 700 проекта, подадени по схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

Списъка кандидатите, които отпадат на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-2.002, може да изтеглите от тук.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни