Списък на проектите, които отпадат по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Публукуван е списъкът на кандидатите по първи краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, които отпадат на етап административна оценка. От близо 1000 кандидати, 90 са тези, чиито проектни предложения не се допускат до следващия етап на техническа и финансова оценка.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни