Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по схема „Инвестиции в зелена индустрия“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни