Списък на проектите, отпаднали на етап административна оценка по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни