Списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

От министерството на икономиката публикуваха списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

Списъкът съдържа 113 фирми. Припомняме, че общо 844 кандидата подадоха проекти в този първи прием по програмата.

Списъкът може да бъде изтеглен от ТУК:

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни