17

март

2009

Списък на външните експерти-оценители по ОП Конкурентоспособност

Утвърден е списъкът на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения, които бяха подадени по схемите:

• „Технологична модернизация в големи предприятия“
• „Технологична модернизация в малките и средни предприятия“
• „Покриване на международно признати стандарти“
• „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Списъка може да изтеглите оттук.