Стартира кампанията за набиране на проекти за 2009 г. по „Красива България“

„Красива България“ е Проект на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за насърчаване на заетостта и професионалното обучение на безработните лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“.

 

 

Подкрепят се проекти, насочени към обновяване и реконструкция на семейни и фирмени туристически обекти, както и на семейни и фирмени производствени и занаятчийски помещения.

Проектопредложенията ще се приемат до 31 октомври 2008 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни