17

октомври

2007

СТАРТИРА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

С три грантови схеми за бизнеса стартира ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

Схемите, които са отворени за кандидатстване са:
Технологична модернизация в предприятията
Покриване на международно признати стандарти
Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия