Стартира приемът на проекти по мярка 121

От днес 25 юли до 19 август, по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, ще се приемат заявления за подпомагане на проекти за следните инвестиции:

1. Инвестиции за прилагане на Нитратната директива
2. Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на Общността
3. Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори, извън сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на Общността
4. Инвестиции за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни

Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием е както следва
– Левовата равностойност на 13 660 000 евро за инвестициите по т.1
– Левовата равностойност на 55 450 000 евро за инвестициите по т.2
– Левовата равностойност на 56 505 000 евро за инвестициите по т.3
– Левовата равностойност на 14 297 000 евро за инвестициите по т.4

Повече за условията за кандидатстване по мярка 121, може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни