Стартира проект „Красива България”

Общини, държавани институции и НПО могат да кандидатстват с проекти

По „Красива България“ се подкрепят проекти, насочени към обновяването на обекти с историческа и архитектурна значимост, както и обекти от социалната инфраструктура, способстващи създаването на трудова заетост за безработни лица и развитие на малкия, среден и семеен бизнес.

Максималната обща стойност на един проект е 200 000 лв. с ДДС, от които  в зависимост от мярката, по която се кандидатства, минимум от 20% до 50% трябва да бъдат осигурени от кандидатстващата институция. Няма ограничение за броя подадени проекти. В зависимост от размера на бюджета, между 90% и 96,5% от общия бюджет се използват за строителни и монтажни работи.

Кандидатите могат да подават проектни документи по следните мерки:

Мярка 01 Подобряване на градска среда
По мярката се финансират следните видове проекти:
• За ремонт на обекти с архитектурна, историческа, културна, обществена и туристическа значимост;
• За ремонт на сгради-паметници на културата, музеи, храмове, манастири и прилежащите им пространства;
• За изграждане и благоустрояване на места и паркове за отдих, туризъм и спортни съоръжения.

Мярка 02: Подобряване на социална инфраструктура
По мярката се финансират следните видове проекти:
• За ремонт на социални домове;
• За ремонт и обновяване на детски градини, училища и болници;
• За реконструкция и изграждане на детски площадки и спортни съоръжения.

Мярка 02-01 „Защитено жилище“
По мярката се финансират проекти за изграждане и реконструкция на „Защитено жилище“ – домове за настаняване на млади хора с умствени затруднения.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни