Стартират 4 нови схеми по ОП „Конкурентоспособност“ за 185 млн. лв.

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в средата на септември ще обяви старта на 4 нови схеми по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”, съобщиха в петък (8 август) на пресконференция от ръководството на министерството.


Средствата по схемите са на обща стойност близо 185 млн. лева, които са разпределени както следва:
• Схема „Технологично обновление на малки и средни предприятия“ – 68,4 млн. лв.
• Схема „Технологично обновление на на големи предприятия” – 68,4 млн. лв.
• Схема „Подкрепа за разработване на иновации от предприятията” – 28,4 млн. лв.
• Схема „Покриване на международно признати стандарти” – 19,5 млн. лв.
Същевременно от МИЕ съобщиха, че през август и септември ще се сключват договори по одобрените проекти по 3-те схеми по ОП „Конкурентосподобност”, които бяха обявени през октомври миналата година. По-конкретно, по схемата „Технологична модернизация в предприятията” с бюджет от 48,9 млн. лв. ще се сключат общо около 130 договора за безвъзмездна помощ. По схемата „Покриване на международно признати стандарти” с бюджет от 9,8 млн. лв. се предвижда да се сключат общо около 180 договора за безвъзмездна помощ. За схема „Подкрепа за стартиране на иновативни предприятия” бюджетът е 16,7 млн. лв. като досега по схемата са кандидатствали 113 проекта.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни