Стартират първите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“

НА 30 ЮЛИ 2007 СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по следните схеми за безвъзмездна финансова помощ:

• BG051PO001/07/2.1-01 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
• BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”

• BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”
• BG 051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”
• BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
• BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

Поканите за набиране на проектопредложения по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси" са публикувани на страниците на трите междинни звена – Агенцията по заетостта , Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието и науката и на сайта на Управляващия орган в МТСП.
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни