Етикет: 2014 2020

Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития
Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч. (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. (още…)
Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства
Краен срок: 18.09.2020 г. 17:30 ч. (още…)
Мярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Перущица и Родопи (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.174
Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски (още…)
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.239
Краен срок за кандидатстване: 16.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - BG06RDNP001-19.294
Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Бяла Слатина (още…)
Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Краен срок за кандидатстване: 31.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни