Етикет: 2014 2020

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Краен срок за кандидатстване по мярка 8.6: 31.07.2018 г. Бюджет: 35 204 400 лева Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните...
588 проекта са подадени по мярка 4.2
Приключи приемът на заявления за подпомагане по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на...
Работен вариант на ПРСР 2014-2020 г. (януари 2015 г.)
На 30 януари на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони, бе публикуван поредният работен вариант на Програмата за развитие на...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни