Етикет: 2023-2027

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?
В селските райони по подхода ВОМР и интервенция II.Г.3 „Инвестиции занеселскостопански дейности в селските райони “ влизат общини, в които...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни