BG16RFOP002-2.08

Приключена е оценката по процедура BG16RFOP002-2.08

От Министерството на икономиката съобщиха, че всички 5 759 проектни предложения допуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са оценени.  Предстои одобрение на оценителния Доклад от Ръководителя на управляващия орган на ОПИК. След това стартира процедурата по договаряне с одобрените кандидати. Очаква се това да стане до към средата на месец юли.

Приключен етап от оценка по процедура BG16RFOP002-2.089

Приключи етапът на оценка за административно съответствие на проектите по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това е етапът от оценката, на който се проверява дали проектът отговарят на задължителните изисквания на процедурата, а именно –  кандидатът да е малко предприятие; да има оборот за 2019 г. над 500 хил. лева; да e регистрирал спад в оборота от 20%.