биоземеделие

Млади фермери ще взимат европари и за биоземеделие

Службата за съвети в земеделието към агроминистерството ще изработва безплатно през тази и следващата година бизнес проектите за кандидатстване по мярката за подкрепа на млади фермери.

Започна приемът на заявления за директни плащания

От 4-ти март започна кампанията за прием на заявления по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г.. Земеделските стопани могат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби по земеделие. Срокът за подаване на заявления без санкции за закъснение е 15 май. Крайната дата е 9 юни, като за всеки просрочен ден след 15 май субсидията ще бъде намалена с 1%. Предвиденото подпомагане в кампанията за директни плащания тази година е 720 млн. евро, или приблизително 1,4 млрд. лв. Финансовият ресурс по Схемата за единно плащане на площ е близо 306 млн. евро. За зелени плащания […]

Прехвърлят средства от агроекологични плащания към мярката за модернизиране на стопанствата

Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до момента. Биокултурното производство бележи ръст от 75%, но процентът на усвояване на предвидените субсидии по Мярка 214 „Агроеколочини плащания” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. е все още нисък. Тези данни изнесе заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на конференция на „Биомания 2011”.