бизнес план

Финансиране за фирмите с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция

По коя програма ще получават финансиране предприятията с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция?

Разработка на проект

„ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: 1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите. 2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни […]

Услуги

Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД са до своите клиенти от първия до последния му етап. По-конкретно, услугите, които осигуряваме на своите клиенти са: >> Предоставяме актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях. Информацията е достъпна напълно безплатно на сайта на компанията – http://evroprogrami.com и е представена по начин, по който бързо и лесно всеки ще се ориентира в иначе сложната тема европейско финансиране. >> Следим вместо Вас […]