Етикет: ce маркировка

Безвъзмездно финансиране за придобиване на CE маркировка
Схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието...
Информационни дни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
(още…)
Отворена е схемата финансираща международни стандарти и системи за управление
От 29.06.2011 г. до 29.09.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи...
Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление
На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12...
Стартира схема "Покриване на международно признати стандарти"
Министерството на икономиката и енергетиката обяви старта на схема „Покриване на международно признати стандарти“. Повече за условията за кандидатстване...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни