COVID

Финансиране за туристическия бизнес за преодоляване последствията от COVID

Срок за кандидатстване: 19-29.11.2021 г. Бюджет: 30 млн. лева Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19” има за цел да осигури финансова помощ на предприятията, развиващи дейност в сферата на туризма и които отчитат спад на оборота през 2020 г. с поне 30 на сто спрямо оборота през 2019 г..

Финансиране за туристическия бизнес за преодоляване последствията от COVID

Срок за кандидатстване: 19-29.11.2021 г. Бюджет: 30 млн. лева Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19” има за цел да осигури финансова помощ на предприятията, развиващи дейност в сферата на туризма и които отчитат спад на оборота през 2020 г. с поне 30 на сто спрямо оборота през 2019 г..

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. – 20.01.2021 Бюджет по схемата: 156 млн. лева