държавен фонд земеделие

Продължава приемът на документи по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”

Приемът на документи за кандидатстване по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” ще продължи до изчерпване на бюджета, който за тази година е 18 044 087 евро /35 290 625 лева/. Предвидената субсидия е за подпомагане на площи в размер на 2 403 хектара.

Одобрени са последните проекти по САПАРД

Последните проекти по САПАРД за възстановяване на селищната инфраструктура в 134 малки общини са одобрени, съобщиха от фонд "Земеделие". По график работата на комисиите трябваше да приключи в края на октомври, за да може от януари 2008 г. да започне приемът на проекти по програмата за развитие на селските райони. По нея до 2013 г. общини и земеделски производители се очаква да усвоят 3.2 млрд. евро, припомниха експерти.

В Държавен фонд „Земеделие” се подписаха 182 одобрени проекти по програма САПАРД

Общата им инвестиционна стойност е 111 000 000 лв., а договорената субсидия е в размер на 50 000 000 лв.