дигитализация мсп

Стартира процедурата за внедряване на ИКТ в предприятията

Проекти могат да се подават до 19 декемв 2022 година. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Общият бюджет по процедурата е 30 600 000 лв. По-подробна информация за условията за кандидатстване по схемата може да […]

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Срок за кандидатстване: 17.10 – 19.12.2022 г. Бюджет: 30,6 млн. лева