Етикет: дигитализация мсп

Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията
Очакван старт на прием на проекти: ноември 2024 Бюджет: 101 700 000 лева Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла...
Стартира процедурата за внедряване на ИКТ в предприятията
Проекти могат да се подават до 19 декемв 2022 година. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните...
Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП
Срок за кандидатстване: 17.10 – 19.12.2022 г. Бюджет: 30,6 млн. лева (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни