Етикет: финансиране на земеделски производители

Променя се наредбата за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Министерство на земеделието и храните изготви промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни