финансиране

Списък на неодобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти

След като минала седмица беше публикуван списъка на одобрени за финансиране проекти по първата фаза на схема „Покриване на международно признати стандарти”, вече е наличен и този с фирмите, чиито проекти не са отговорили на критериите за административно съответствие и съответствие за допустимост.

62 подадени проекта по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

Обучаващи организации могат да кандидатстват самостоятелно с проекти по схема за безвъзмездна помощ

Финансират се разходи за обучения, СМР, закупуване на оборудване

Ясно е кои хранително-вкусови предприятия могат да кандидатстват по ОП Конкурентоспособност

В продължение на месец след като ОП „Конкурентоспособност” стартира, от Министерството на икономиката не можеха да дадат отговор кои предприятия от хранително-вкусовия бранш са допустими за кандидатстване по програмата и кои не.