Етикет: финансиращи програми

Пример за един успешен проект
В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“. По-долу е изложен...
Заявления по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства” ще се приемат целогодишно
Това е записано в проектонаредба, регламентираща реда и изискванията за кандидатстване по мярката. (още…)
Без излишни документи при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност
1. Премахват се изискванията за представяне на документи на етап кандидатстване за удостоверяване на обстоятелствата, достъпни в търговския регистър....
Очаква се стартът на 3-та фаза по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на МСП, по ФАР
През месец май трябва да стартира третата фаза на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП”...
Списък на одобрените проекти по Конкурентоспособност-2 по ФАР
Публикуван е списък на одобрените проекти от втората фаза на грантовата схема „Конкурентоспособност” по Програма ФАР. (още…)
2 нови финансиращи схеми по ОП Конкурентноспособност ще стартират през март
Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика " е одобрил критериите за избор на...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни