фотоволтаични системи за домакинствата

Финансиране за ВЕИ за домакинствата

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023 г.. Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект, е както следва: – Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – […]

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата

Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023 Бюджет: 80 млн. лева