Етикет: горски мерки

Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване
Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни...
Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 8 500 000 евро За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат...
Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Бюджет: 4 000 000 евро Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието....
Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми
Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите...
Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Краен срок за кандидатстване по мярка 8.6: 31.07.2018 г. Бюджет: 35 204 400 лева Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни