Етикет: график за прием

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
Отново е изменена индикативната годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година От документа, публикуван...
Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
От Министерството на земеделието и храните публикуваха изменената индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...
Промени в графика за прием на проекти по ПРСР за 2017 г.
Приемът по мярка 4.2. ще се състои през май-юни 2017 г. вместо през първоначално обявения период Февруари – Март 2017 година Това предвижда актуализираната...
Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПИК
Министерството на икономиката публикува графика за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2017 година:...
График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за...
Обсъжда се график за прием по ОП Конкурентоспособност за 2015 г.
Министерството на икономиката и енергетиката представи за обществено обсъждане проект на график за провеждане на приемите по отделните схеми по Оперативна...
Актуализиран график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.
От МЗХ публикуваха актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР до края на годината: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“от...
График за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.
112 „Създаване на стопанства на млади фермери“от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г. 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици...
Предстоят приеми по всички мерки по ПРСР през 2013
Близо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони до края на годината. Това стана ясно след приетото на 6...
Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2012 г.
ДФЗ публикува график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2012 година. Графикът би могъл да претърпи промени, но...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни