хоризонт 2020

Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия към програмата „Хоризонт 2020“. Тази схема е насочена към развиващи се, високоиновативни МСП с амбиции за участие на световния пазар. По програмата се финансират иновации в няколко различни области: – Революционни (пробивни) иновации в ИКТ; – Биотехнологии; – Биотехнологии в сферата на здравеопазването; – Космически изследвания; – ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване; – Еко-иновации; – Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система; – Интелигентни концепции за транспорт и мобилност; – Стимулиране на използването на нанотехнологиите, […]

Инструмент за МСП

Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области: