ИКТ услуги

Стартира процедурата за внедряване на ИКТ в предприятията

Проекти могат да се подават до 19 декемв 2022 година. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Общият бюджет по процедурата е 30 600 000 лв. По-подробна информация за условията за кандидатстване по схемата може да […]

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Период за прием на проекти: 31 август – 30 септември 2020 Бюджет по схемата: 9 775 672 лева