Етикет: иновативни продукти

Схема „Внедряване на иновации в предприятията”
Период за прием: 8.05 – 10.07.2013 г. Бюджет по схемата: 88 012 350 лева Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспосбността  на българските...
Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли,...
Конкурентоспособност и иновации в предприятията
През програмния период 2021-2027 г, средствата по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) са насочени към постигане...
Стартира приемът на проекти по схема Внедряване на иновации в предприятията
От 8 май до 10 юли 2013 година ще се проведе приемът на документи по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” към ОП Конкурентоспособност. Проектите...
Информационни дни по ОП Конкурентоспособност
От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната ще се проведат информационни дни по шест отворени схеми по Оперативна програма „Развитие...
Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“...
Схема за иновативни фирми тръгва до 10 дни
До края на март ще започне набирането на проекти по схема "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни