иновации и конкурентоспособност

Над 800 проекта са подадени в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

Отворена за кандидатстване е първата схема по ОП Иновации и конкурентоспособност

Министерството на икономиката обяви старта на приема на документи по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Схемата финансира проекти  за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи от фирми, чийто предмет на дейност съвпада с подпомагания по програмата. Повече подробности относно условията за кандидатстване може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ оттук.

Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Очаква се оперативната програма да бъде разгледана и евентуално – одобрена, до края на тази година. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите oттук.

Обсъжда се график за прием по ОП Конкурентоспособност за 2015 г.

Министерството на икономиката и енергетиката представи за обществено обсъждане проект на график за провеждане на приемите по отделните схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015 г..