Етикет: иновации

Подкрепа за разработване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.013
Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.013 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.017
Краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.017 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.012
Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Промени по схема "Насърчаване на предприемачеството"
Увеличен е броят на дейностите, които ще се финансират от програмата (още…)
Още 11 млн. лева за проекти за стартъпи
С 11 416 186.25 лв. е увеличен бюджетът по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителните средства...
Нов прием на проекти за иновации
Oт 28 юни до 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК Схемата ще финансира...
Разработване на продуктови и производствени иновации
Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват...
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне...
Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020
На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия...
Инструмент за МСП
Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни