избор на доставчик

Образци на документи по процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 69

След като в началото на месец март беше прието ПМС 69, което замени ПМС 55 и въведе опростени правила за избор на доставчици по проекти, финансирани по европейски програми, вече са изработени и типовите образци на документите, във връзка с провежданите процедури за избор на изпълнители. ПМС 69 Типови образци

Нови правила за избор на доставчици по проекти по оперативните програми

Приет е нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълняват проекти, съфинансирани със средства от ЕС.

Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.

Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители) по проектите си