Етикет: изменения на мярка

Проекти за изменение и допълнение на наредбите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР
1. Увеличава се размерът на финансовото подпомагане с 10 % (от 70 % на 80 %) за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни