Етикет: конкурентоспоосбност

Финансиране за фирмите с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция
По коя програма ще получават финансиране предприятията с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция? (още…)
Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
Бюджет на схемата: 29 337 450 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето...
Какво се случва с оперативните програми и какво предстои
По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни