консултантска компания

Партньори

За да предложим пълен комплекс от услуги, необходими за подготовката и изпълнението на даден проект, ние си сътрудничим със следните компании, предлагащи специализирани услуги, в съответни области: МЕХАНДЖИЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД Фирмата предоставя следните услуги: 1. Изследване и консултация: – За парцели: комплексна оценка на имота и анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове; – За съществуващи сгради: възможности за преустройство и смяна на предназначение; конструктивна стабилност и техническо състояние; архитектурно заснемане, уточняване на площи, възстановяване на строителни книжа; – В предварителна фаза при строителството изготвяне на идеен проект, концептуални предложения и визуализации; 2. Проектиране: – Във фаза градоустройство, изготвяне […]

Представяне

Здравейте! Казвам се Павлина Ветрилова и съм собственик и управител на „Евро програми“ ЕООД – консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса. „Евро програми“ ЕООД е създадена през 2008 г. в отговор на зараждащия се в онези първи години след присъединяването ни към ЕС, интерес към европейските програми като източник за финансиране на инвестиционните проекти на фирмите. В същото време в публичното пространство нямаше достатъчно информация за възможностите и сред потенциалните кандидати се ширеше разбирането, че европейските пари са само за избрани. Отчитайки тази липса и вярвайки, че от безвъзмездните средства може […]

Евро програми ЕООД със страница във Facebook

Весели празници!