консултантски услуги

Строително проектиране

В случай, че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи, кандидатът трябва да представи и разработен работен проект във връзка с планираното строителство. В случай, че все още не сте избрали своя проектант ние ще Ви осигурим и тази услуга и по-конкретно: • Проектиране на туристически обекти-вили, къщи за гости, хотели, други; • Проектиране на промишлени сгради; • Проектиране на животновъдни ферми. Цената на тази услуга се определя след запознаване с инвестиционните намерения на клиента свързани със строителството.

Юридически услуги

Регистрация на фирми и сдружения Изготвяне на пълномощни Подготовка на договори: за наем; за учредяване на право на строеж; за покупко-продажба на имот и др. Други юридически услуги във връзка с кандидатстването

Разработка на проект

„ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: 1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите. 2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни […]

Консултации

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на „Евро програми“ ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това. Консултацията преминава през следните етапи: 1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми. 2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, […]

Услуги

Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД са до своите клиенти от първия до последния му етап. По-конкретно, услугите, които осигуряваме на своите клиенти са: >> Предоставяме актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях. Информацията е достъпна напълно безплатно на сайта на компанията – http://evroprogrami.com и е представена по начин, по който бързо и лесно всеки ще се ориентира в иначе сложната тема европейско финансиране. >> Следим вместо Вас […]