Етикет: консултантски услуги

Строително проектиране
В случай, че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи, кандидатът трябва да представи и разработен работен...
Юридически услуги
Регистрация на фирми и сдружения Изготвяне на пълномощни Подготовка на договори: за наем; за учредяване на право на строеж; за покупко-продажба на имот...
Разработка на проект
„ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи...
Консултации
Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена...
Услуги
Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който консултантите...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни