Етикет: курсове за квалификация

Нови умения
Очакван старт на прием на проекти: юни 2024 Бюджет: 50 млн. лв. Цел: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи...
Обучения за заети лица
Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро,...
Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно...
Схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети...
Развитие на човешките ресурси
По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата...
Стартира нов прием на документи по проект „Аз мога повече”
От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по схема „Аз мога повече” Благодарение на увеличението на бюджета...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни