квалификация

6 схеми, насочени към бизнеса, ще стартират през 2011 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.  

График на информационните дни по схема „Квалификационни услуги, обучение за заети“

Агенцията по заетостта организира информационни дни във връзка със старта на втората фаза на схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица". В първоначалния график е включен втори инфо ден за София, който е планиран да се проведе на 17 юни. Пълния график вижте оттук .

Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”

От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на схемата е в размер на 50 000 000 лв. и ще се финансират следните дейности за предоставяне на:

Предстоящи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публикуваме схемите, по които фирмите и обучителните организации ще могат да кандидатстват за финансиране през 2008 г.