Етикет: малки предприятия с оборот над 500 000

Нова порция проекти ще бъдат финансирани по процедурата за малки предприятия
Продължава процесът по договориране на одобрените, но останали в резервните списъци, проекти по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия...
Допълнителни 106,5 млн. лв. по процедурата за малки предприятия
След като в началото на месец юли от Министерството на икономиката обявиха резултатите от оценката по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия...
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Период за прием на проекти: 22.02 – 15.03.2021 г. Бюджет по схемата: 78 млн. лева (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни