Етикет: машини

Условия за кандидатстване по схема "Технологична модернизация в МСП" - проект
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което управлява ОП Конкурентоспособност, публикува проект на Насоките за кандидатстване, в който...
Стартира приемът на проекти по схема "Технологична модернизация в големи предприятия"
След като през май месец беше отворена за кандидатстване схемата, финансираща технологичното обновление на малки и средни предприятия, сега вече и големите...
Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията
На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Очаква се стартът на 3-та фаза по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на МСП, по ФАР
През месец май трябва да стартира третата фаза на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП”...
Иновативните фирми имат готовност за еврофинансиране
Кандидатите да получат финансиране за новосъздадени иновативни предприятия по оперативната програма "Конкурентоспособност на българската икономика"...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни