Етикет: международни стандарти

Резултати по схемата за международни стандарти и системи за управление
Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията....
Списък на проектите, отхвърлени на първия етап от оценката по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне...
Презентация от информационните дни по схемата за международни стандарти
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Презентацията, представена...
Информационни дни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
(още…)
Отворена е схемата финансираща международни стандарти и системи за управление
От 29.06.2011 г. до 29.09.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи...
Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление
На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12...
Обществено обсъждане на документация по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
Преди да обяви прием на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, управляващият...
Отпаднали проекти на етап административно съответствие по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, които не са били одобрени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне...
Двойно повече подадени проекти по схемата за покриване на международно признати стандарти
До 30 септември 2010 г. – крайния срок за кандидатстване по схема "Покриване на международно признати стандарти" – в териториалните...
Информационни дни по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни