млад фермер

Вдигат двойно парите за млади фермери

Двойно повече пари ще могат да се отпускат за подпомагане на младите фермери от Програмата за развитие на селските райони през следващия програмен период 2014-2020 г. Вместо на 25 000 евро стопаните до 40-годишна възраст, които тепърва прохождат в земеделието, ще могат да получават до 50 000 евро. Увеличава се и срокът, в който трябва да изпълнят заложения бизнес план. Той става 12 години вместо досегашните 5 години. Това е съобщил земеделският министър проф. Димитър Греков по време на дискусия за справедливото субсидиране на земеделието. Фермерите ни ще получат общо 15 млрд. лв. от ЕС през следващия програмен период, е […]

Обявен е приемът по мярка 112

Със заповед на Изпълнителния Директор на ДФЗ от 18.11.2013 г., 9.00 часа до 20.12.2013 г., 17.30 часа, се определя приемът на Заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Заповед за прием по мярка 112

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“, във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати, ще бъдат направени изменения. Измененията също имат за цел да се засили подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограниченият бюджет по мярката към […]

40 млн. евро по мярка „Млад фермер“

Списък на обучителни организации по мярка 111

Одобрени са учебните центрове по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие” вече публикува подробна информация с пълен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите на обучителните курсове в различните области на земеделието.       

При освобождаване на средства по мярка 112 „Млад фермер”, те може да се насочат към изрядни проекти

При освобождаване на средства по Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Държавен фонд "Земеделие" да има право да покани за сключване на договор кандидати, с подадени изрядни проекти, които са били отхвърлени поради изчерпване на бюджета, съгласно изискванията наредбата.

Списък на одобрените и отказани проекти по мярка 112

Списъкът съдържа информация за всички подадени проекти по мярка 112 "Млад фермер". Списъка може да изтеглите оттук.

Заповед за спиране на приема на проекти по мярка 112 „Млад фермер” по ПРСР

Заповедта определя 06.07.2009 г. (понеделник) за крайна дата за настоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони”. Заповедта може да видите оттук.

Субсидиите за млади фермери се изчерпаха

Приемът на проекти за субсидиране на млади фермери се прекратява от 26 юни заради изчерпване на бюджета.  

2080 подадени проекта

2080 проекта са подадени до момента по мярката за млади фермери и мярката за модернизация на земеделските стопанства, съобщиха от фонд "Земеделие".